Schoolraad

/Schoolraad
Schoolraad 2021-09-22T10:00:25+02:00

SCHOOLRAAD

 

 

Doel van de schoolraad:
De schoolraad vormt a.h.w. de bovenbouw van de onderliggende pedagogische raad en ouderraad
Het is zodoende het participatie-instrument van ouders, personeel, leerlingen en schoolbestuur
De bevoegdheden worden wettelijk vastgelegd in het participatiedecreet.
Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden aangerekend,
het schoolwerkplan en het beleidsplan.
Overleg is er ook over buitenschoolse activiteiten, bepaalde infrastructuurwerken, de criteria tot aanwending van het lestijdenpakket en de puntenenveloppen, het veiligheids- en welzijnsbeleid.

Deze schoolraad fungeert voor de 3 scholen van KODV Riemst
– Vrije basisscholen:
  – Membruggen – Valmeer – Vroenhoven
  – Vlijtingen – Lafelt  – Heukelom
  – Zichen  Bolder – Zussen – Kanne

Vergaderingen: – dinsdag 6 oktober 2020 – maandag 25 januari 2021- donderdag 24 juni 2021 telkens  online (Coronamaatregel) om 20.00 uur

 

Samenstelling:

Ouders:
 – Nassen Ilse
 – Grootjans Bart
 – Theunissen Noud
Leerkrachten:
– Muermans Hilde
– Vrindts Fabiënne
– Maesen Anita         
Directies:
– Jans Leo
– Stassen Eric
– Nassen Renilde
Plaatselijke gemeenschap:
– Nijs Willy
– Aerden Geert
– Dekkers Philippe
Voorzitter:
– Muermans Hilde