RCSG en OCSG

/RCSG en OCSG
RCSG en OCSG 2021-09-22T10:00:24+02:00

O.C.S.G.

Het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap heeft informatierecht, onderhandelings- en bemiddelingsbevoegdheid i.v.m. de aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is.
Deze bevoegdheden zijn:
    – aanwending van de puntenenveloppe
    – het personeelsbeleid
    – het sluiten van samenwerkingsakkoorden en het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap.

 

R.C.S.G.

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moet de terbeschikkinggestelde leerkrachten reaffecteren en / of weder tewerkstellen.

 

Nominitatieve lijst van de vertegenwoordigers van het personeel en van de vertegenwoordigers van het schoolbestuur in de RCSG RIEVOE.

Vertegenwoordigers van de schoolbesturen:
    – Moors Jules, secretaris KODV
    – Steegen Arnould, afgevaardigde beheerder KODV,voorzitter RCSG

Vertegenwoordigers van het personeel:
    – Bringmans Linda
    – Debrus Lisette
    – Tibau Paul